Medlemsopplysninger

Styret oppfordrer alle som ikke har meldt inn sin e-postadresse til å melde inn adresser på: leder@kjbf.no.

Det samme gjelder for endring i bostedsadresse.  Styret i Kjerringøy Båtforening presiserer at vi kun vil bruke denne listen til intern kommunikasjon med medlemmene, og den vil ikke under noen omstendighet bli utlevert til tredjepart.

Vi mottar en del innbetalinger fra medlemmer på kontigent, etc., uten hverken navn eller fakturanummer. Dette medfører mye ekstraarbeid for kasserer når man ikke vet hvem det er som betaler og for hva, og vi ber derfor om at alle er påpasselige med å påføre hvem det er fra og/eller fakturanummer.

Vi minner også på at styret ber om at alle som har mulighet til å delta på dugnadsarbeid melder seg for styret via vår hjemmesides kontaktskjema eller epost til leder – leder@kjebf.no.

Etter årsmøtet vil det være nye navn og kontaktdetaljer. Disse vil man finne på hjemmesiden under menyvalget styret.

Vi vil i tiden fremover være avhengig av at medlemmene er villig til å stille opp på dugnad i den grad de kan. I tillegg til det løpende vedlikeholdet, så som utskifting av flyteelementer på utliggere og diverse malingsarbeider etc., vil utbyggingen av Havneterrassen komme i år eller neste år.

Tilslutt vil vi ønske alle en god og trygg båtsesong i 2016!

Med vennlig hilsen styret

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Spam - sjekk *