25 medlemmer møtte på medlemsmøte

Fredag 26. august ble det avholdt medlemsmøte på hotellet. Styret er veldig godt fornøyd med at så mange møtte opp!

Innledningsvis orienterte Åge om styrets arbeid og framdriftsplan rundt foretaksform og justering av båtforeningens vedtekter. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i å finne et godt startpunkt, og de fremmøtte medlemmene var fornøyde med orienteringen. Resultatet av det videre arbeidet vil medlemmene orienteres om fremover og det vil bli lagt frem forslag til vedtak på neste årsmøte.

Veien fra bensinpumpene og frem til parkeringsplassen er privat, og båtforeningen ser et behov for å ta initiativ til at det etableres et veilag med eget styre. Et slikt veilag vil bestå av alle brukere av veien, og et veilag vil da kunne jobbe med planer for vedlikehold og utvikling av veien, til beste for alle brukerne. Styret i båtforeninga kommer tilbake til  dette.

Øivind ga en grundig orientering om styrets arbeid i havna, drift av havna og planer rundt dette fremover. Styret har så langt i perioden jobbet med å ta inn vedlikeholdsetterslepet. Spesielt kan nevnes at det er gjort et betydelig arbeid med parkeringsplassen ved brygge B/C og med landgangen til brygge C. Til helgen startes en befaring for å få gjort en dykkerundersøkelse rundt i havna. Styret ønsker å få undersøkt forholdene under vann før vinteren.

På møtet ble det luftet om det var interesse for å jobbe litt dugnad. Responsen var positiv, og styret vil kartlegge hvilke oppgaver som kan gjøres på dugnad og lage et opplegg for dette.

Styret fikk også flere innspill på ting å jobbe videre med, og det er blant annet stor stemning for å arrangere en årlig båtforeningstur!

Takk for godt oppmøte

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Spam - sjekk *