Referat fra årsmøte

Over 60 medlemmer møtte opp til årets årsmøte på Kjerringøy Havn Bryggehotell. Styret takker for at så mange møtte opp, og takker samtidig for ny tillit!

Årsmøtet i Kjerringøy Båtforening har enstemmig vedtatt å gjeninnmelde båtforeningen i Frivillighetsregisteret fra og med 22.4.2017. Innmeldingen forutsatte at vedtektene fra 11.4.2015 ble endret.

Referat fra årsmøtet: Referat årsmøte 22.04. 2017

Hovedpunktene i de nye vedtektene finner du i:

  • § 10 REGLER FOR BÅTPLASS – Båtplasser tildeles av styret i Kjerringøy Båtforening
  • § 11 DUGNAD – Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeidet. Hvert medlem må bidra med minimum tre timer dugnadsarbeid i løpet av året
  • Vedtekter Kjerringøy Båtforening – Klikk for å lese vedtektene

Årsmøtet vedtok også et nytt havnereglement. Vi ber alle om å lese og respektere det nye reglementet. Hovedpunktene i reglementet er:

  • § 9 REGLER FOR BÅTPLASS – Medlemmer som har betalt innskudd tildeles bruksrett til en fast båtplass i havna. Man kan ikke selge sin båtplass fritt, men melder opphør av leieforhold til styret, som da betaler tilbake innskudd etter reglene i reglementet.
  • § 10 FRAMLEIE – Framleie er tillatt. All framleie skal administreres av styret i Kjerringøy Båtforening. Medlemmer har ikke anledning til å framleie båtplassen uten å gjøre dette via styret. Les mer i det nye havnereglementet
  • HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING     
Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Spam - sjekk *