Informasjon og vinterklargjøring i havna

Styret og havnebasene foretok 28.09.17 en befaring av båthavna, bryggene, serviceavdelingen, bua og anlegget i Larsvika. Befaringen har som førsteprioritet sikkerhet. Det viste seg at boltene til en del utriggere manglet splinter. Dette skal nå være brakt i orden.  Ta en kontroll på båtplassen, mangler det splint, må du gi beskjed.

Glidere til landgangene er bestilt og vil monteres så snart de ankommer.

En rekke andre ting er mer av estetisk art og er lagt inn i en arbeidsplan for våren 2018.

Fendring av båtplassen er den enkelte bruker sitt ansvar. En pen fendring av båtplassene gir et godt inntrykk av havna.

Det skal ikke være lagring av fiskeredskaper, prammer, gummibåter og annet utstyr på kaiene jmf. Havnereglementet.

Tau mellom uteriggerne (sperretau)

Båtene blir større, belastningen på fortøyningssystemene øker. Skal vi bevare den kollektive fortøyningsstyrken, må de som tar båten opp om vinteren montere sperretau. Dette tauet må være av god kvalitet og strammet slik at vi oppnår den nytten vi gjerne vil det skal ha. Det samme gjelder fortøyningene til båtene som må være godt oppstrammet på bryggeplassen.

Vi håper at vinteren skal gå uten noen store problemer.

Strøm – og el-sikkerhet.

Tilkopling til landstrøm medfører økt risiko for korrosjon på motor, drev og skroggjennomføringer.

Styret tar opp forhold omkring landstrøm generelt og de krav som stilles til slike anlegg.

Reglene for tilkopling til landstrøm finner du i Havnevedtektene §15. Det forutsettes at alle båter som er knyttet til foreningens landsstrømanlegg har forskriftsmessig installasjon om bord.

Det er mange farer forbundet med å føre 230V om bord i en båt, spesielt gjelder det personsikkerhet og galvanisk tæring. Du eller dine barn må aldri bade i vår havn eller andre havner hvor båter kan tilkoples strøm. Det er forbundet med livsfare hvis det er feil i en eller annen båt eller landanlegg.

Referanser 230 V anlegg i havn(landanlegg): NEK 400-7 709 230 V anlegg i båten NS-ISO 13297 50 V og lavere spenning i båten (til informasjon) NS-ISO 10133.

Fauske Elektro v/Jonny Hansen skal kontrollere det elektriske anlegget i løpet av høsten.

Dugnad:

Bølgedemperen var svært begrodd, men er nå skrapet og rengjort og fungerer etter sin hensikt.

Veien og parkeringsplassen i havna var igjen full av store huller. Tre staute karer stilte med grus, traktor og gravemaskin og har gjort veien farbar igjen.

Begge disse arbeidene viser at dugnadsordningen fungerer. Vi takker for innsatsen!

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Spam - sjekk *