Referat fra styremøte 10. mai 2018

Styremøte 10.05.2018

Bookmark the permalink.

3 Comments

 1. Jan Gabrielsen

  Jeg leser siste styrereferat hvor det ble avslått å imøtese de ulike organisasjon modellene.
  Det ville være til stor hjelp å få klargjort konsekvensene for oss medlemmer som ikke har eller forstår hva dette vil bety i praksis . Det ville være fint om dette ville bli publisert på vår hjemmeside .
  En rettsak vil påføre oss alle betalende medlemmer økte utgifter og vi blir alle tapere om dette går via rettssystemet .

  • Tror toget er gått for utredninger. Enten blir det som det er eller så velger noen å gå til sak. Men enig med deg, blir det rettsak blir alle tapere. Uansett utfall. Men kanskje allikevel greit at andre forteller båtforeningen hva som er riktig tolking av kontrakter og vedtekter.

  • Trond Skjelstad

   Hei Jan.

   Vedtektsendringene hvor forandringen fra en eierbasert til en innskuddsbasert båtforening ble vedtatt, ble gjort på årsmøtet i 2017. Etter det har det vært et ekstraordinært årsmøte i november samme år, samt et ordinært årsmøte i april i år. På begge disse møtene har saken vært oppe igjen, uten at det har blitt vedtatt noen endringer av vedtektene rundt driftsform av båtplassene fra årsmøtet 2017. Styret har på styremøtet 10. mai i år sagt nei til å sette ned et utvalg for å utrede muligheten for en forent løsning på dette spørsmålet.

   Vedtektene som ble vedtatt i 2017 ligger fast, og er det mandat både styret og medlemmene skal forholde seg til. Hvilke andre konsekvenser denne vedtektsendringen kan medføre er vanskelig å svare på, men det er ikke kommet noen innspill til styret pr i dag på tiltak som bør iverksettes rundt dette.

   Styret vil fremover arbeide for en trygg og god havn og båtforening, og vil slik denne saken står nå, ikke ta initiativ til ytterligere tiltak rundt dette spørsmålet.

   Før årsmøtet 2018 ble det gamle styret informert om at det ble vurdert en rettslig stevning fra noen av medlemmene mot båtforeningen. Skulle det komme en slik stevning vil båtforeningen møte den med de vedtekter som i dag er gjeldende, og vil ved hjelp av juridisk støtte gi tilsvar.

   mvh Trond Skjelstad
   styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Spam - sjekk *