Styret

Styret m.m. i Kjerringøy Båtforening 2016:

Leder
Åge Andersen
Telefon 416 55 562
Epost leder@kjebf.no

Nestleder
Øyvind Mathisen

Kasserer
Anita B. Toftesund

Sekretær
Elisabeth Søfting
Epost post@kjebf.no

Styremedlem
Frank Pedersen

Vara
Rolf Bendiksen

Vara
Lisbeth Johansen

Revisor
Gunnar Kåre Johnsen og Jorunn Alsos

Webside
Ola Sakshaug (eksternt)
Telefon 901 92 636
Epost ola@seilnord.no

Comments are closed