Oppsigelse av båtplass

Oppsigelse av leierett til fast båtplass i Kjerringøy Båtforening.

Kjerringøy Båtforenings medlemmer kan si opp plassen skriftlig ved bruk av dette skjema. Ved opphør av leieforholdet skal innskudd betalt i 2006 indeksreguleres etter SSB`s konsumprisindeks fram til opphør. Innskuddet betales tilbake så snart ny leietaker har betalt inn sitt innskudd. Havnereglementet §9. Viktig: Husk å oppgi bankkontonummer som innskuddet skal tilbakebetales til.

Skal du fremdeles være medlem i Kjerringøy Båtforening:
JaNei

Spam - sjekk *

Comments are closed