Skjemaer i papirformat

Følgende skjemaer kan benyttes i Kjerringøy Båtforening hvis du ikke kan bruke de elektroniske i denne menyen. Alle skjemaer sendes i underskrevet stand som epost til post@kjebf.no eller sendes pr. post til Kjerringøy Båtforening, 8093 Kjerringøy.

Søknad om båtplass

Søknad om leie av båtplass

Søknad om sesongplass 2018

Framleie av tildelt båtplass

Oppsigelse av båtplass

Søknad om bytte av plass

Melding om overføring av båtplass til familiemedlem

 

Comments are closed