Søknad om fast båtplass

Søknad om fast båtplass i Kjerringøy Båtforening

FORUTSETNING FOR Å FÅ TILDELT BÅTPLASS I KJERRINGØY BÅTFORENING ER FØLGENDE:

For at søknaden skal være gyldig, MÅ søker innbetale medlemskontingent til Kjerringøy Båtforening. Denne innbetales på konto 4509 16 95514, beløpet er pr. april 2017 kr 400,- Du får ansiennitet som søker fra datoen for registrert innbetaling av kr 300,- i søknadgebyr til samme konto.

Hvert år, inntil fast plass blir tildelt, vil det bli fakturert for medlemskap i Kjerringøy Båtforening, denne må betales hvis ikke vil søknaden bli annullert etter 2. gangs varsel. Innbetalte beløp refunderes ikke.

Søknadsprosessen: dette elektroniske skjema er den formelle søknaden og søker skal fylle det ut og sende inn. Obligatoriske felt er merket *. Tildeling av plass gjøres etter ansiennitet regnet fra innbetaling av gebyr på venteliste.

Informasjon om søker og båt:

Ønsket plass størrelse (brutto bredde, faktisk åpning er ca. 30 cm smalere):
3,0 meter4,0 meter

Spam - sjekk *

Comments are closed