Søknad om fast båtplass for nye medlemmer

Søknad om fast båtplass i Kjerringøy Båtforening for de som ikke er medlem i Kjerringøy båtforening

FORUTSETNING FOR Å FÅ TILDELT BÅTPLASS I KJERRINGØY BÅTFORENING ER FØLGENDE:

For at søknaden skal være gyldig, må søker være medlem i Kjerringøy Båtforening. Når din søknad om medlemskap og båtplass er registrert vil du få en faktura på kr 400,- i medlemskontingent, samt kr 300,- i gebyr. Dette gebyret er et engangsbeløp for å stå på vår venteliste.

Hvert år, inntil fast plass blir tildelt, vil det bli fakturert for medlemskap i Kjerringøy Båtforening. Hvis kontingent ikke betales vil du strykes som medlem og mister din plass på vår venteliste.

Søknad om fast båtplass registreres på havneweb. https://www.havneweb.no/kjerringoy-bf

Comments are closed