Søknad om fast båtplass

Søknad om fast båtplass i Kjerringøy Båtforening

FORUTSETNING FOR Å FÅ TILDELT BÅTPLASS I KJERRINGØY BÅTFORENING ER FØLGENDE:

For at søknaden skal være gyldig, MÅ søker innbetale medlemskontingent til Kjerringøy Båtforening. Denne innbetales på konto 4509 16 95514, beløpet er pr. april 2017 kr 400,- Du får ansiennitet som søker fra datoen for registrert innbetaling av kr 300,- i søknadgebyr til samme konto.

Hvert år, inntil fast plass blir tildelt, vil det bli fakturert for medlemskap i Kjerringøy Båtforening, denne må betales hvis ikke vil søknaden bli annullert etter 2. gangs varsel. Innbetalte beløp refunderes ikke.

Søknadsprosessen: dette elektroniske skjema er den formelle søknaden og søker skal fylle det ut og sende inn. Obligatoriske felt er merket *. Tildeling av plass gjøres etter ansiennitet regnet fra innbetaling av gebyr på venteliste. Det gjøres oppmerksom på at ordinære medlemmer med fast plass og som ønsker plassbytte har fortrinn før søker.

Søkerlisten legges åpen på internett (hjemmesiden) for å ivareta åpenhet i foreningen, søker kan reservere seg, se avkryssingsboks i skjemaet.

Informasjon om søker og båt:

Ønsket plass størrelse (brutto bredde, faktisk åpning er ca. 30 cm smalere):

3,5 meter4,0 meter

Jeg aksepterer at mitt navn offentliggjøres på ventelisten på fast båtplass:
JaNei

Dagens dato:

Spam - sjekk *

Comments are closed