Søknad om leie av båtplass

Regler for leie / fremleie av båtplass følger av Havnereglementets § 10. Utdrag:

§10 FRAMLEIE
Framleie er tillatt. All fremleie av båtplasser skal administreres av Kjerringøy Båtforening ved styret. Det enkelte medlem har ikke anledning til å fremleie båtplassen uten å gå via K.B.F. Framleie kan kun skje til et annet medlem av K.B.F. Ved framleie er det medlemmet med leierett som i et hvert anliggende står ansvarlig overfor Kjerringøy båtforening.

Det er altså medlemsplikt ved leie. Man forplikter seg til å følge vedtekter og reglement, dvs. at man må ha minst ansvarsforsikring på båt som skal benytte plassen og ha fortøyninger som beskrevet i disse.

Har du hatt leid plass før?
JaNei

Hvis ja, hvor lenge og når?

Ønsket plass størrelse (brutto bredde, faktisk åpning er ca. 30 cm smalere) *:

3,0 meter4,0 meter

Ønsket leieform *:

Ønsket periode (dato fra - til) *:

Andre opplysninger:

Spam - sjekk *

Comments are closed