Søknad om sesongplass

Sesongplass er en båtplass som tilhører Kjerringøy Båtforening, og som egner seg for mindre båter. Utdelingen skjer på grunnlag av søknad. Plassene fordeles fortløpende etter hvert som KBF mottar søknader fra 1. mars hvert år. Ingen medlemmer har hevd på tidligere leid plass.

Minste leieperiode er fra og med 01.05 til og med 30.09. Leieforholdet gjelder kun avtalt leieperiode, maksimalt ett år (dvs. inneværende kalenderår).

UTLEIEPRISER AV KBF’S EGNE BÅTPLASSER:

Plass nr. B 42, B 43, B 44 og B 45 Kr. 300,- pr. mnd.
Plass nr. B 46 Kr.1 500,- pr. mnd.
Plass nr. E 53 Kr. 300,- pr. mnd.

Strøm kommer i tillegg med kr. 2,- pr. kwt.

Leien skal betales ved start av leieperioden hvis annet ikke avtales. Kontonummer 4509 16 95514. Søknader mottas fra 1. mars 2018. Det er medlemsplikt ved leie. Du forplikter deg til å følge vedtekter og reglement, dvs. at man må ha minst ansvarsforsikring på båt som skal benytte plassen og ha fortøyninger som beskrevet i disse.

Har du hatt sesongplass før?
JaNei

Hvis ja, hvor lenge og når?

Dagens dato:

Spam - sjekk *

Comments are closed